Erfaring viser at de organisasjonene som lykkes best er de som setter mennesket først, og som naturlig integrerer ansattes mentale og emosjonell helse inn i selskapets strategi. Ikke bare fordi det er økonomisk lønnsomt, men fordi det er det riktige å gjøre, og er en del av å utvise sosial ansvarlighet. Ved å investere i lederes evne til å skape tillitsbaserte relasjoner fremmes engasjement, motivasjon og lojalitet – og hele organisasjonen blir mer robust. Et sunt arbeidsmiljø er fundamentet for å lykkes med endring og utvikling.

Tjenester:

✓ Coaching av ansatte og ledere 

✓ Støtte i endringsprosesser 

✓ Støtte til HR, bedriftssykepleier og bedriftshelsetjeneste

✓ Konflikthåndtering

✓ Stressmestring, meditasjon og tidsstyring 

✓ Analyse av organisasjonen, («pains»)  

✓ Etablere en well-being* strategi    

✓ Foredrag om mental well-being på jobb  

✓ In-house well-being coach 

* Well-being: refererer her til det å være et helt menneske, også på jobb. Opplevelse av å ha god livskvalitet og være komfortabel, frisk, og velfungerende i sin rolle. Følelsen av å mestre jobben og livet. I en slik tilstand har vi større tilgang til våre ressurser og kreativitet.

Coaching / Yoga : Kari Ann Egeland - Grønnere på din side

Ta kontakt for en prat om hvordan din organisasjon kan skape konkurransefortrinn ved å investere i en sunn og robust kultur.   

KONTAKT

Min misjon er å skape en sunn bedriftskultur hvor mennesker føler tilhørighet, mening, og mestring. 

Kari Ann Egeland