Erfaring viser at de organisasjonene som lykkes best er de som setter mennesket først, og som naturlig integrerer wellbeing inn i organisasjonens strategi og kultur. Ikke bare fordi det er økonomisk lønnsomt, men fordi en strategi som omfavner helhetlig wellbeing er blitt en del av å utøve sosial ansvarlighet. Ved å investere i ansattes mentale og emosjonelle helse fremmes engasjement, motivasjon og lojalitet – og hele organisasjonen blir mer robust. En sunn og sterk kultur med robuste mennesker er fundamentet for å lykkes med all endring, vekst og utvikling.

Tjenester:

✓ Coaching av ansatte og ledere
✓ Støtte i endringsprosesser 
✓ Støtte til HR, bedriftssykepleier og bedriftshelsetjeneste
✓ Konflikthåndtering
✓ Stressmestring, meditasjon og tidsstyring 
✓ Analyse av organisasjonen, («pains»)  
✓ Etablere en wellbeing* strategi    
✓ Foredrag: «The science of wellbeing»  
✓ In-house wellbeing coach 

* Wellbeing: refererer her til det å være et helt menneske, også på jobb. Opplevelse av å ha god livskvalitet, være komfortabel, frisk, og velfungerende i sin rolle. En følelsen av å mestre jobben og livet, emosjonell robusthet ved motgang som gir styrket mental helse. Opplevelse av god tilgang til indre ressurser og kreativitet. I mangel av et godt norsk dekkende ord har også norske helsemyndigheter adoptert wellbeing som begrep.

Coaching / Yoga : Kari Ann Egeland - Grønnere på din side

Ta kontakt for en prat om hvordan din organisasjon kan skape konkurransefortrinn ved å investere i en sunn og robust kultur.   

KONTAKT

Min misjon er å skape en sunn bedriftskultur hvor mennesker føler tilhørighet, mening, og mestring. 

Kari Ann Egeland