Coaching for bedrifter har som formål å hjelpe ansatte til å mestre sin rolle best mulig og til å kunne ta ut sitt fulle potensiale. Et coachingprogram vil ha fokus på tema som: stressmestring, prioriteringer, tidsstyring, bevissthet rundt begrensende mønster, balanse mellom arbeidsliv og fritid, målsetting og strategi, motivasjon, mestring og prestasjon.

Erfaring viser at bedrifter som investerer i coaching for sine ledere og ansatte opplever mer motivasjon, lojalitet, bedre prestasjoner og engasjement hos sine ansatte. I tillegg ser vi at coaching for ansatte kan lette leders oppfølging. Leder får dermed mer tid til sine oppgaver, og den ansatte får en nøytral sparringspartner, noe som kommer begge til gode.

Tjenester:

✓ Coachingprogram for ansatte og ledere
✓ Stressmestring, meditasjon og tidsstyring 
✓ Støtte i endringsprosesser 
✓ Støtte til HR, bedriftssykepleier og bedriftshelsetjeneste
✓ Konflikthåndtering
✓ Analyse av organisasjonen, («pains»)  
✓ Etablere en wellbeing* strategi    
✓ Kurs i Mindfulness-basert stressreduksjon (MBSR)  

Wellbeing: opplevelse av mening, ha god livskvalitet, mestring, god fysisk og mental helse, og være velfungerende i sin rolle. Coaching fremmer wellbeing og tilgang til indre ressurser.

Coaching / Yoga : Kari Ann Egeland - Grønnere på din side

Ta kontakt for en prat om hvordan coaching kan bidra til positive endringer i din organisasjon.

KONTAKT

Min misjon er å bidra til tilfredse ansatte som opplever mening, mestring og engasjement på jobben. 

Kari Ann Egeland